Waterbehandeling van uw watervoerende systemen in tijden van maatregelen om Coronavirus in te dammen 

Ten einde het aantal onderlinge persoonlijke contacten zoveel als mogelijk te beperken, vragen veel relaties ons om servicebezoeken op te schorten. Dit is gelet op de maatregelen en voorschriften van onze regering een logische vraag. 

Daartegenover staat dat in een aantal bedrijven de waterbehandeling bijdraagt aan een bedrijfszeker en veilig functioneren van bedrijfsprocessen. Het is daarom dat wij u vragen goed na te gaan of het uitstellen van servicebezoeken geen andere mogelijke moeilijkheden oplevert. 

Evenals uzelf hebben wij onze mensen goed geïnstrueerd over de voorgeschreven hygiëne maatrege-len die in acht moeten worden genomen. Uiteraard zullen wij daarbij ook uw aanvullende maatrege-len respecteren. 

Daarom willen wij u via deze weg laten weten dat wij ons blijven inzetten voor de waterbehandeling op de best mogelijke manier waarbij veiligheid voor personen én bedrijfsproces gewaarborgd blijven. 

Zo kunt u ervan uitgaan dat uw waterbehandeling veilig en met zekerheid blijft functioneren. 

Mocht u vragen en/of adviezen hierover wensen, verzoeken wij u contact op te nemen met uw 

contactpersoon van Lubron Watertechnologies B.V. Op deze manier kunnen we samen een tijdelijke passende uitvoering realiseren. Uiteraard stellen wij het zeer op prijs, wanneer u ons op de hoogte stelt van eventuele aanpassingen in uw beleid. Wij zullen dit van onze kant uiteraard ook doen, mocht dit noodzakelijk zijn. 

Lubron staat graag voor u klaar, hierbij rekening houdend met het uiterst mogelijke om verspreiding van het Coronavirus en de gevolgen daarvan te beperken. Wij wensen u succes toe in deze bijzondere periode en hopen dat u en uw collega’s zo min mogelijk in aanraking komen met het virus en de gevolgen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee passend te hebben geïnformeerd.