Isala, een beter-huis met beter water

In Zwolle zijn de Isala-klinieken gebouwd. Het Isala is een beter-huis, in plaats van een ziekenhuis. De kenmerkende organische bouwstijl en de groene omgeving moeten het genezingsproces van patiënten versnellen. Lubron is vanaf het prille begin in 2006 tot op de dag van vandaag nauw betrokken bij de realisatie en instandhouding van de watervoorziening. Hiervoor zijn hypermoderne systemen ontworpen: Met een Lubron CK10.400LP omgekeerde osmose-installatie wordt 10 m³/h demiwater van < 5 μS/cm aangemaakt voor de stroomvoor-ziening, de CSA en laboratoria. Purified water van < 0,1 μS/cm voor de APO wordt voorzien door een 3 m³/h Lubron CEDI-unit. Drie stuks Lubron CK03.400LP met voorgeschakelde ont-harders t.b.v. 2,5 m³/h demiwater van < 5 μS/cm voor algemeen gebruik. Ook hier zijn alle systemen compleet voorzien van buffertanks en duplex transportsystemen met UV-desinfectie.