Ontzouting
Meer informatie?

+32 3877 1519
Ontzouting
Zouten en mineralen in het water kunnen schade en verstoppingen veroorzaken in systemen. De sporen die kunnen achterblijven, zijn in verschillende toepassingen onwenselijk. Denk bijvoorbeeld aan de high-tech-industrie, waar sporen effect hebben op de werking van elektronica, of aan de glastuinbouw, waar de meeste planten niet goed tegen te veel natrium kunnen.
Meer informatie?

+32 3877 1519

Toegepaste technieken

Voor het verwijderen van opgeloste zouten in het water wordt meestal gebruik gemaakt van de omgekeerde osmose techniek (reverse osmosis, R.O.). Hierdoor ontstaat ontzout water (permeaat), ook wel bekend onder de naam demiwater (gedemineraliseerd water). Voor bepaalde toepassingen is een hogere zuiverheid vereist, soms zelfs ultra puur water, waarvoor het osmosewater verder wordt behandeld door middel van een tweede membraanstap of electro-deïonisatie. De specialisten van Lubron bekijken voor iedere specifieke situatie welke (combinatie van) technieken het optimale resultaat leveren.

De R.O.-techniek is gebaseerd op een natuurlijk verschijnsel: het osmose-proces. Door het aanbrengen van een mechanische druk wordt het natuurlijke proces omgekeerd (omgekeerde osmose). Hierbij wordt er op een geforceerde manier voor gezorgd dat zuiver water door een membraan stroomt. De opgeloste stoffen blijven daarbij achter in het ingedikte water (concentraat) voor het membraan. Afhankelijk van het soort membraan blijven onder andere zouten, organische stoffen en zwevende deeltjes in het concentraat achter. Door het toepassen van omgekeerde osmose worden ook bacteriën (o.a. de legionellabacterie) en virussen tegengehouden. Het zuivere osmosewater kan worden gebruikt voor tal van toepassingen, bijvoorbeeld als gietwater in de tuinbouw, als suppletiewater voor ketel- en koelsystemen, of als proceswater in de industrie.

Voorbehandeling osmosewater: R.O-waterbehandeling

Het ingedikte water dat achterblijft in het proces (concentraat) is afvalwater. Om het waterverlies zo veel mogelijk te beperken, wordt het voedingswater in sommige gevallen vooraf behandeld. Door het water bijvoorbeeld te ontharden, worden afzettingen in de membranen tegengegaan, waardoor er met een zo hoog mogelijk rendement zuiver osmosewater wordt geproduceerd en de afvalwaterstroom wordt beperkt.

Lubron ontwerpt en fabriceert een grote range aan R.O.-installaties. De beschikbare capaciteit varieert van 160 liter/uur voor toepassingen in bijvoorbeeld horeca tot wel 70.000 liter/uur voor industriële toepassingen. De grotere R.O-installaties worden altijd op maat ontwikkeld. Wilt u meer weten over de beschreven technieken of de toepassingsmogelijkheden? Neem dan contact met ons op. Klik hier voor meer informatie over onze uitgebreide dienstverlening.

Producten

Voor diverse productietoepassingen worden steeds hogere eisen gesteld aan de zuiverheid van het proceswater. Door een R.O.-systeem te combineren met een continue electro-deïonisatie unit (C.E.D.I.-unit) wordt ultra puur water geproduceerd met een geleidbaarheid tot circa 0,06 µS/cm (18 MΩ bij 25°C). Het door Lubron ontwikkelde C.E.D.I.-systeem maakt gebruik van ion-selectieve membranen, speciale ionenwisselaarhars en elektriciteit waardoor er continu zuiver water kan worden geproduceerd . Bij de C.E.D.I-techniek worden geen chemicaliën gebruikt.

Afhankelijk van de wensen van de klant kunnen de ultra puur-watersystemen in diverse uitvoeringen met verschillende opties worden gemaakt. De Lubron C.E.D.I-units variëren in capaciteit vanaf 100 liter/uur tot 24.000 liter/uur. Lees hier meer over onze werkwijze.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de beschreven technieken of de toepassingsmogelijkheden? Neem dan contact met ons op. Klik hier voor meer informatie over onze uitgebreide dienstverlening.