Beheersing bacteriën
Meer informatie?

+32 3877 1519
Beheersing bacteriën
In zowel leiding- als bronwater komen bacteriën voor (o.a. legionella). Veelal zijn deze onschuldig, maar in bepaalde situaties kunnen ze reageren of zich zodanig vermenigvuldigen dat ze tot schade kunnen leiden. Op plekken waar water stil staat, kan in combinatie met de omstandigheden (temperatuur) de legionella-bacterie tot uitbraak komen. Volgens de geldende wet- en regelgeving dienen voldoende maatregelen te worden genomen om deze risico’s optimaal te beheersen. Juiste waterbehandeling speelt hierin een belangrijke rol.
Meer informatie?

+32 3877 1519

Toepassing technieken

Onze specialisten hebben uitgebreide ervaring met het beheersen van bacteriën in water. Lubron levert een op maat gemaakt advies voor iedere specifieke situatie, altijd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van (een combinatie van) UV-desinfectie, additieven en beluchtings- en ontgassingstechniek.

UV-desinfectie wordt in meerdere watersystemen toegepast en is een zeer effectieve, veilige en eenvoudige manier om water te desinfecteren. De actieve component van dit systeem wordt gevormd door de lage druk UV-lampen. De ultraviolette energie van 254 nm dringt door de celwand van micro-organismen heen en verandert het DNA-materiaal van de cel. Hierdoor verliezen de cellen het vermogen zich te delen en zullen ze afsterven. Dit proces vernietigt meer dan 99,9% van alle ziekteverwekkende organismen in het water, waaronder legionella. De samenstelling van het water verandert niet.

Lubron levert UV-desinfectie met een uur capaciteit van 0,5 tot 45 m3. De UV-lampen hebben een lange levensduur en vragen weinig energie en onderhoud. De specialisten geven op maat advies voor de juiste toepassing. Installaties voor grotere capaciteiten worden altijd op maat ontwikkeld.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de beschreven technieken of de toepassingsmogelijkheden? Neem dan contact met ons op. Klik hier voor meer informatie over onze uitgebreide dienstverlening.

In bepaalde gevallen is de inzet van duurzame additieven een goede optie. De inzet van additieven heeft onder andere te maken met de gewenste optimalisatie van de installatie zelf waarbij de levensduur, het rendement en het onderhoud van het systeem een grote rol spelen. Ook het waterverbruik en milieuverontreinigingen zijn daarbij van belang. Voor iedere situatie geven de specialisten een op maat gemaakt advies, waarin de eisen, wensen en wet- en regelgeving worden meegenomen. De service-engineers van Lubron hebben uitgebreide ervaring met het effectief behandelen van diverse systemen, het controleren en evalueren van de behandelingsmethode en eventuele aanpassing ervan.

Lubron beschikt over een groot scala aan duurzame, groene additieven waardoor elk probleem effectief kan worden aangepakt. Er wordt gebruik gemaakt van uiterst werkzame, beproefde producten, waaronder hardheidsstabilisatoren , corrosie-inhibitoren, dispergeermiddelen, biocides, antischuimmiddelen en reinigingsproducten, die het resultaat zijn van degelijke research. De specialisten geven op maat advies voor de juiste toepassing.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de beschreven technieken of de toepassingsmogelijkheden? Neem dan contact met ons op. Klik hier voor meer informatie over onze uitgebreide dienstverlening.

Het zuivere water dat door een omgekeerde osmose-installatie wordt geproduceerd, kan nog hoge concentraties moerasgassen bevatten, zoals methaan en zwavelwaterstofgas. De methaan-oxiderende bacterie die in opslagbassins zit, leeft van dit gas, waardoor slijmvormende biomassa ontstaat. Dit kan leiden tot vervuiling en verstopping. Dit is met name een punt van aandacht in de Tuinbouw. Door middel van de door Lubron zelf ontwikkelde Beluchtings- en Ontgassingstoren (BOT) wordt het water ontgast. Tegelijkertijd wordt het zuurstofarme water belucht voor een maximale zuurstofverzadiging. Het osmose-water wordt van bovenaf door de toren gelaten voor het ontgassen. Van onderuit wordt lucht toegevoerd, waardoor er een hogere kwaliteit water ontstaat. Via dit proces wordt 99% reductie van methaan en andere moerasgassen bereikt, ontstaat er een maximale zuurstofverzadiging en worden bovendien andere ongewenste gassen, zoals vrij koolzuurgas en zwavelwaterstofgas (rotte eierengeur), geminimaliseerd.

Lubron levert de in eigen huis ontwikkelde BOT’s met een uur capaciteit tot 20.000 liter. De specialisten geven op maat advies voor de juiste toepassing. Installaties voor grotere capaciteiten worden altijd op maat ontwikkeld.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de beschreven technieken of de toepassingsmogelijkheden? Neem dan contact met ons op. Klik hier voor meer informatie over onze uitgebreide dienstverlening.