Agro
Water op maat
voor groei
Meer informatie?

+32 3877 1519
Water op maat
voor groei
Gewassen gedijen beter met goed water. Niet alleen het gietwater, maar ook het water in de systemen draagt daar aan bij. Wat ‘goed water’ is, varieert per gewas en per systeem.
Meer informatie?

+32 3877 1519

Totaaloplossingen

Het watergebruik in tuinbouw kent vele aspecten en dat vraagt om een specialistische blik. Aan de hand van een uitgebreide analyse van het proceswater, het waterverbruik en de kwaliteitseisen aan het eindproduct levert Lubron een op maat gemaakt ontwerp voor het beste resultaat, met zo laag mogelijke operationele kosten.

Optimale gewasontwikkeling

Ieder gewas heeft zo zijn eigen wensen en zal floreren als deze worden ingewilligd. Of er nu gebruik wordt gemaakt van regenwater of van bron- of oppervlaktewater, de watersamenstelling moet precies kloppen voor de specifieke toepassing. Onze specialisten spreken uw taal, snappen de uitdagingen, hebben kennis van wet- en regelgeving en weten welke techniek het beste rendement levert om tot het ideale eindproduct te komen.

Efficiënt watergebruik en minder spuien

Met de juiste watersamenstelling, zoals lage zoutconcentraties (natrium), maakt u niet alleen het gewas blij, maar kan water ook vaker worden hergebruikt. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de meststoffen en hoeft er minder drainwater te worden gespuid. Dit is eveneens goed voor het milieu, want zo komen er minder gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht.

Efficiënt energieverbruik

Door gebruik te maken van de juiste watersamenstelling kan veel energie worden bespaard. Afzettingen zoals kalk en corrosie zorgen voor aanzienlijk energieverlies in bijvoorbeeld warmtesystemen, zoals de CV-ketel of WKK. Door de inzet van de nieuwste technieken voor waterbehandeling worden deze energievreters uitgeschakeld.

Bedrijfszekerheid en levensduur systemen

Of het nu gaat om de verwarmings-, gietwater-, of luchtbevochtigingssystemen: vuil, kalk en biomassavorming beschadigen en verstoppen de systemen. Door deze elementen te minimaliseren worden de levensduur van de systemen verlengd en tussentijdse uitval voorkomen. Leveranciers van onder andere koel- en ketelapparaten, WKK en warmtepompen stellen niet voor niets eisen aan de kwaliteit van het proceswater.

Verlagen operationele kosten

Met een praktische kijk op de verschillende mogelijkheden en het ontwerp van het waterbehandelingssysteem kunnen operationele kosten worden verlaagd. Onder andere door efficiëntere verwarming en hergebruik van water is veel te besparen. Daarom kijken wij naar doelgerichte inzet van de modernste technieken en ontwerpen efficiënte systemen, zowel in aanschaf als in operationele kosten.

Beproefde technieken

Waterontharding

In de tuinbouw wordt vaak met behulp van verwarmingsketels en WKK-eenheden warmte opgewekt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van grote warmteopslagtanks. Het juiste vulwater minimaliseert afzettingen door ketelsteen (waardoor ze minder efficiënt worden).

Ook in kasverwarmingssystemen en open verdampende koeltorensystemen wordt door het tegengaan van kalkafzetting en corrosie maximaal geprofiteerd van de warmteoverdracht en wordt de levensduur van de systemen verlengd.

Waterontharding

Ontzouting

De meeste planten kunnen slecht tegen zout (natrium). Door het water te ontzouten (membraanfiltratie) kan de optimale samenstelling voor het specifieke gewas worden gecreëerd. Bijkomend voordeel: het water kan vaker worden hergebruikt.

Vuil in de watergeefsystemen veroorzaakt verstopping en beschadiging van de apparatuur en leidingen. Voor de juiste werking van deze systemen en om tussentijdse uitval te voorkomen, wordt het water bijvoorbeeld ontzout door middel van omgekeerde osmose.

Ontzouting

Filtratie

IJzer en mangaan komen veel voor in bronwater. Om neerslag van deze elementen te minimaliseren en zo de levensduur van systemen te verlengen, worden deze ongewenste stoffen uit het water gefilterd. Dit gebeurt met behulp van volautomatische gesloten en semi-gesloten filtratiesystemen. Tevens wordt er gebruik gemaakt van hoogbed-dieptefiltratie, multi-mediafiltratie en aktiefkoolfiltratie.

Filtratie

Beheersing bacteriën

Afhankelijk van de regionale bronwaterkwaliteit kan het water nog hoge concentraties moerasgassen bevatten, zoals methaan en zwavelwaterstofgas. De methaan-oxiderende bacterie, die in de watergeefsystemen aanwezig is, leeft van dit gas, waardoor slijmvormende biomassa ontstaat. Dit veroorzaakt vervuiling en verstopping van het watergeefsysteem. De door Lubron zelf ontworpen Beluchtings- en Ontgassingstoren (BOT) minimaliseert de aanwezige gassen en belucht het zuurstofarme water voor een maximale zuurstofverzadiging.

Beheersing bacteriën

Onze diensten voor de tuinbouw

Advies en ondersteuning

Als vaste partner van tal van installateurs in binnen- en buitenland levert Lubron op maat gemaakte waterbehandelingssystemen voor de tuinbouw. Aan de hand van een analyse van het te behandelen water, veelal ter plaatse, en de kwaliteitseisen voor het eindproduct wordt een op maat gemaakt advies gegeven.

Ontwerp en assemblage

In het ontwerp wordt rekening gehouden met alle aspecten van het tuinbouwbedrijf: optimaal rendement, lage operationele kosten, efficiënt energiegebruik en hergebruik van water. Uiteraard staat de klant daarbij centraal. Na akkoord wordt de installatie vakkundig samengesteld uit de beste, duurzame materialen.

Ingebruikstelling en onderhoud

Na installatie door de installateur verzorgt Lubron de inbedrijfname. Het systeem wordt ingeregeld en gefinetuned en medewerkers worden geïnstrueerd over gebruik en onderhoud. Onze service via een onderhoudscontract voorkomt tussentijdse uitval en verlengt de levensduur.

Werkwijze