Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Lubron Waterbehandeling B.V. neemt graag haar verantwoordelijkheid als onderdeel van de maatschappij. Dit doen wij op verschillende manieren, waaronder lokale en nationale sponsoring. Daarnaast is er een MVO-beleid opgesteld dat ingaat op Goed werkgeverschap, Milieu en Lokale betrokkenheid.

Als onderneming staat Lubron niet alleen in de maatschappij. De keuzes die binnen de onderneming worden gemaakt, hebben direct of indirect effect op mens, milieu en bedrijfsresultaat. Lubron beschouwt al deze factoren, die niet los van elkaar kunnen worden gezien, als één integraal onderdeel van haar bedrijfsvoering. Bij bedrijfsbeslissingen worden de belangen van stakeholders betrokken en gewogen en wordt het effect op “people, planet en profit” bepaald.

Lubron richt zich primair op een drietal thema’s: Goed Werkgeverschap, Milieu en Lokale betrokkenheid.

Goed werkgeverschap

Lubron biedt werkgelegenheid aan zo’n 100 medewerkers in 4 landen. Lubron wil een goede werkgever zijn. Er wordt inzet en toewijding van de medewerkers verwacht. Daarvoor biedt Lubron een open, prettige, gezonde en veilige werkomgeving met voldoende mogelijkheden voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling.

Milieu

Het gebruik van onze installaties heeft positieve effecten op het milieu. Door gebruik te maken van een goede kwaliteit water in productieprocessen wordt de duurzaamheid van productie-installaties aanzienlijk verlengd, wordt efficiënter geproduceerd en daalt het gebruik van hulpstoffen. Voor het verkrijgen van de juiste waterkwaliteit moeten er in veel gevallen chemische stoffen aan het water worden toegevoegd. Lubron zoekt voor deze stoffen steeds naar het meest milieu- en mensvriendelijke alternatief. Door onderzoek naar technische verbeteringen in installaties kan het gebruik van chemische middelen worden teruggebracht. Naast de levering van chemische grondstoffen bieden we tevens milieuverantwoorde afvoermogelijkheden van reststoffen. Bij de productie van onze installaties wordt gewerkt met zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen. Tijdens het ontwerp van installaties wordt al rekening gehouden met de recyclebaarheid ervan in de afvalfase.

Een internationaal bedrijf, lokaal betrokken

Voor onder ander personeel, grondstoffen, materiaal en diensten doet Lubron altijd eerst een beroep op lokale aanbieders. Daarnaast steunen we tal van maatschappelijke initiatieven die de samenleving als geheel nét een beetje aangenamer kunnen maken. Op deze wijze willen we een positieve bijdrage leveren aan de lokale economie en bedrijvigheid. Lubron realiseert zich dat maatschappelijk verantwoord ondernemen geen statisch eindpunt is, maar een dynamisch beleid dat continu bijsturing behoeft. Iedere keer opnieuw proberen we hier bewust aan te werken en stappen in te zetten.

Januari 2016
Rob Braams
Directeur