Koel- en ketelwater
Water op maat
voor continuïteit
Meer informatie?

+32 3877 1519
Water op maat
voor continuïteit
Optimaal water is van groot belang voor het betrouwbaar functioneren van koel- en ketelsystemen. Met het juiste water worden het rendement en de levensduur maximaal benut en de onderhoudskosten laag gehouden.
Meer informatie?

+32 3877 1519

Totaaloplossingen

Optimale waterbehandeling vraagt om specialistische kennis. Aan de hand van een uitgebreide wateranalyse, het energie- en waterverbruik en een inventarisatie van het systeem en de bedrijfsvoering levert Lubron een passend waterbehandelingssysteem. Daarbij worden de beste beschikbare technieken ingezet met zo laag mogelijke operationele kosten. Dergelijke Best Available Technology kan dan ook met recht duurzaam worden genoemd.

Bedrijfszekerheid en levensduur systemen

Als gevolg van verdamping en (spat)verliezen in koel- en ketelsystemen is het noodzakelijk om vers water toe te voegen (suppletiewater). Hierdoor kunnen kalkafzettingen en vuil in het systeem komen, wat leidt tot een kortere levensduur, onbeheersbare onderhoudskosten en rendementsverlies. Door het water te behandelen met de juiste combinatie van waterbehandelingsapparatuur, duurzame additieven en doseer- en spuisystemen ontstaat een optimale bedrijfsvoering zonder stagnaties. De specialisten van Lubron kennen de wet- en regelgeving en zijn bekend met vrijwel alle richtlijnen, waardoor u zeker bent dat u werkt binnen de gestelde voorwaarden van het systeem.

Maximaal rendement

Of het nu gaat om open verdampende koelsystemen, verdampingscondensors, vloeistofkoelers, (in)directe adiabatische of hybride koelsystemen, cv-, heetwater- of stoomketelsystemen, onder invloed van allerlei complexe factoren kunnen microbiologische vervuiling, corrosie, slib- en kalkvorming ontstaan. Deze vervuiling leidt tot vermindering van de warmteoverdracht en mogelijk zelfs tot productieverlies. Met de juiste waterbehandeling minimaliseert Lubron deze effecten, wat resulteert in maximaal rendement. De specialisten van Lubron bekijken tijdens frequente inspecties het totale systeem en voeren wateranalyses en onderhoud uit. Naast opnames door de beheerder is deze begeleiding essentieel voor een optimaal rendement.

Capex en Opex

Met een praktische kijk op de verschillende mogelijkheden voor het gehele systeem en het ontwerp van het waterbehandelingssysteem kunnen operationele kosten worden verlaagd. Daarom kijken wij naar doelgerichte inzet van de beste beschikbare technieken voor de optimale balans tussen investering en operationele kosten. Hierdoor ontstaat een duurzame waterbehandeling met minimaal energie- en waterverbruik.

Legionella-beheersing

In verdampende koelwatersystemen worden aërosolen gevormd, waardoor er risico bestaat op legionella-besmetting. Volgens de geldende wet- en regelgevingen dienen voldoende maatregelen te worden genomen om deze risico’s te beheersen. Juiste waterbehandeling speelt hierin een belangrijke rol. Onze specialisten hebben uitgebreide ervaring met het beheersen van de risico’s. Zij leveren, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, een totaaloplossing: het optimale ontwerp, de bijbehorende begeleiding en het onderhoud (zowel van de waterbehandeling als mechanisch en hygiëne-onderhoud).

Beproefde technieken

Waterzuivering

Ontharding, filtratietechniek en membraan-techniek; met de juiste voorbehandeling van het water is een maximale besparing mogelijk op de OPEX.

Doseer- en spuiapparatuur

Met goede bewaking ontstaat er een optimaal managementsysteem voor de gevoerde waterbehandeling. Dit levert aanzienlijke besparingen op voor het systeem en het waterverbruik.

Antikalk- en corrosiemiddelen

Door de inzet van groene antikalk- en corrosiemiddelen, zoals corrosie-inhibitoren, hardheidsstabilisatoren, antischuimmiddelen, reinigingsproducten en passivatieproducten, worden corrosie en afzettingen voorkomen.

Beheersing bacteriën

Voor de beheersing van bacteriën en legionella beschikt Lubron over een groot scala aan desinfectiesystemen en additieven, zoals dispergeermiddelen, biocides en advanced oxidation technology.

Onze diensten voor koel- en ketelwaterbehandeling

Advies en ondersteuning voor maatwater

Als vaste partner van tal van leveranciers en installateurs levert Lubron op maat gemaakte waterbehandeling voor koel- en ketelsystemen. Dit doen we door de wensen van onze partner en klanten en de beste beschikbare technieken te combineren met de richtlijnen van het te behandelen systeem. Hierdoor ontstaat een duurzame totaaloplossing voor koeling, verwarming en/of stoomproductie.

Ontwerp van maatwater

In het ontwerp wordt rekening gehouden met alle aspecten van het watergebruik:

  • De wensen van de klant
  • Optimaal rendement
  • Lage operationele kosten
  • Efficiënt energiegebruik
  • Onderhoud

Na akkoord wordt de waterbehandeling optimaal uitgevoerd.

Ingebruikstelling en onderhoud voor maatwater

Na installatie door de installateur verzorgt Lubron de inbedrijfname. Het systeem wordt ingeregeld en gefinetuned en medewerkers worden geïnstrueerd over gebruik en onderhoud. Ons preventief onderhoud van de waterbehandeling, inclusief mechanisch en hygiëne-onderhoud, zorgt voor optimaal rendement en verlengt de levensduur.

Werkwijze