Industrie
Water op maat
voor proces
en product
Meer informatie?

+32 3877 1519
Water op maat
voor proces
en product
Water is een van de meest essentiële componenten in uw productieprocessen. Denk aan water als ingrediënt, als proceswater of voor het reinigen van leidingen en procesapparatuur. De samenstelling van het beschikbare water voldoet in veel gevallen niet aan de specifieke kwaliteitseisen en behoeften. Kleine schommelingen in de waterkwaliteit kunnen leiden tot onacceptabele kwaliteitsverschillen in uw eindproduct wat leidt tot hoge productuitval.
Meer informatie?

+32 3877 1519

Totaaloplossingen

Met de juiste waterbehandeling wordt uitval van apparatuur en systemen voorkomen en blijft uw productieproces optimaal. De specialisten van Lubron zorgen voor water op maat, aangepast aan uw specifieke toepassingen.

Bewezen en gevalideerde waterkwaliteit

In veel processen is de juiste watersamenstelling van essentieel belang voor de kwaliteit van het eindproduct. Daarom zijn in tal van industrieën, waaronder de farmacie en de drank- en voedingsmiddelenindustrie, specificaties vastgelegd in normen (onder andere NEN, ISO, EN285, ASTM, Pharmacopoeia). Lubron kent deze normen, levert de optimaal passende waterbehandeling en verzorgt op uw verzoek de validatie van de geleverde watersystemen. Hiermee levert uw bedrijf bewezen kwaliteit.

Gedemineraliseerd en ultra puur water

Het leidingwater in België bevat tal van mineralen die invloed hebben op bijvoorbeeld de geleidbaarheid. Sporen van metalen in het water kunnen in de elektronica- en de glasindustrie leiden tot hoge productuitval. In laboratoria en de farmaceutische industrie worden eveneens hoge kwaliteitseisen gesteld aan het proceswater. Maar ook voor het reinigen van procesapparatuur, opslagtanks en leidingen (CIP-cleaning) voldoet gewoon leidingwater niet. Met de juiste waterbehandeling zorgt Lubron voor demiwater van optimale kwaliteit voor uw specifieke toepassing.

Vlekvrij water

Door gebruik te maken van zacht water zijn er in de industrie minder wasmiddelen nodig, waardoor niet alleen kosten worden bespaard, maar ook apparatuur en producten optimaal blijven. Niet alleen kalk, maar ook andere componenten, zoals onopgeloste en opgeloste metalen en zouten, laten bij opdrogen sporen en vlekken achter. Voor het naspoelen in de galvanische industrie, het wassen van glazen gevels of auto’s; vlekvrij opdrogend water wordt door de inzet van de juiste Lubron RO-systemen gewaarborgd.

Biologisch zuiver water

Water bevat onder andere bacteriën, algen en schimmels die onder (on)gunstige omstandigheden explosief kunnen uitgroeien. Voor bepaalde productieprocessen is het noodzakelijk om deze biologische elementen uit het water te zuiveren. In de drank- en voedselindustrie is bacteriologisch zuiver water bijvoorbeeld nodig om aan de gestelde normen te voldoen. Lubron levert waterbehandelingssystemen op maat; per situatie wordt een totaaloplossing ontworpen aan de hand van de gestelde eisen aan het water.

Helder, geurloos en smaakloos water

Een gek luchtje aan een koekje of een bijsmaak in de appelsap: water heeft directe invloed op het eindproduct. Voor een constante kwaliteit en optimale geur-, kleur-, en smaakbeleving levert Lubron oplossingen waarmee helder, geurloos en smaakloos water wordt geproduceerd.

Gebruik van bronwater

Leidingwater is kostbaar en veel industrieën gaan daarom op zoek naar alternatieve waterbronnen die tegen lagere kosten beschikbaar zijn. Om dit bronwater optimaal bruikbaar te maken als proceswater, analyseren de experts van Lubron uw bronwater en leveren een oplossing op maat voor uw specifieke toepassing.

Koel- en ketelwater

In vrijwel alle industrieën zijn koeltorens en verwarmingsketels aanwezig. Kalkafzettingen en corrosie in de ketels en leidingen zorgen voor extra hoge energiekosten door de verminderde geleiding. In het ergste geval kan dit leiden tot complete uitval van de koel- en verwarmingssystemen en productieverlies. Om rendement, veiligheid en levensduur van uw systemen te garanderen, worden strenge eisen gesteld aan de samenstelling van het voedingswater. Op de pagina koel- en ketelwaterbehandeling kunt u meer lezen over onze oplossingen.

Waterontharding

Lubron levert een breed assortiment aan waterontharders: voor grote volumes in fabrieken en kleinere volumes voor gebruik in laboratoria. Door het water te ontharden, worden kalkafzettingen in apparatuur, leidingen en op producten tegengegaan. Ook in koel- en ketelsystemen wordt door het tegengaan van kalkafzetting en corrosie maximaal geprofiteerd van de warmteoverdracht en wordt de levensduur verlengd.

Waterontharding

Filtratie

Door middel van filtratie kunnen niet oplosbare en oplosbare deeltjes, zoals ijzer, sediment en vuil uit het water worden gefilterd. De specialisten van Lubron zorgen voor de juiste techniek om tot de gewenste watersamenstelling te komen. Hiermee voldoet uw water aan de hoge eisen voor onder andere ijzer-, mangaan- en ammoniumconcentraties.

Filtratie

Ontzouting

In leiding- en bronwater zitten zouten en mineralen. Om de nadelige effecten hiervan tegen te gaan, wordt water ontzout, ook wel demineraliseren genoemd. Dit gebeurt onder andere door middel van omgekeerde osmose, wat ook wel bekend is onder de naam reverse osmosis (RO). Om tot ultra puur water te komen wordt dit RO-water verder nagezuiverd met electro-deïonisatie (C.E.D.I.).

Ontzouting

Beheersing bacteriën

Afhankelijk van de benodigde waterkwaliteit worden technieken ingezet om bacteriën uit het water te halen. Dit kan bijvoorbeeld door UV-desinfectie, omgekeerde osmose of additieven.

Beheersing bacteriën

Onze diensten voor industriële toepassingen

Advies en ondersteuning

Als vaste partner van tal van installateurs, leveranciers en adviseurs  levert Lubron op maat gemaakte waterbehandelingssystemen voor verschillende industrieën, zoals de dranken- en voedingsmiddelen-, textiel-, chemische, farmaceutische, elektronica-, papier- en grafische industrie. Daarnaast levert Lubron waterbehandelingssystemen voor wasstraten en laboratoria. Aan de hand van de specifieke toepassingen en de kwaliteitseisen voor het eindproduct wordt een op maat gemaakt advies gegeven.

Ontwerp en assemblage

In het ontwerp wordt rekening gehouden met alle aspecten die van belang zijn voor het watergebruik in uw specifieke industriële toepassing. Denk onder andere aan:

  • Kwaliteitseisen
  • Normeringen en geldende wet- en regelgeving (onder andere NEN, ISO, EN285, ASTM, Pharmacopoeia)
  • Efficiënt energiegebruik
  • Lage onderhoudskosten
  • Lage operationele kosten (OPEX)

Na akkoord wordt uw installatie vakkundig geassembleerd uit de beste, duurzame materialen.

Ingebruikstelling en onderhoud

Na installatie door de installateur verzorgt Lubron de inbedrijfname. Uw systeem wordt ingeregeld en gefinetuned en uw medewerkers worden geïnstrueerd over het juiste gebruik en onderhoud. Onze service op basis van een onderhoudscontract voorkomt tussentijdse uitval en verlengt zo de levensduur van uw investering. Mocht er toch ooit een storing optreden, dan kunt u een beroep doen op één van onze specialistische Lubron-monteurs.

Werkwijze