Bronwater voor een frisdrankenproducent
Naast de eisen die er gesteld werden aan de kwaliteit, moest het systeem betrouwbaar en eenvoudig te beheren zijn. Hierdoor wordt een grote mate van bedrijfszekerheid gewaarborgd.

Ter vervanging van een oude ontijzerings-ontmanganingsinstallatie heeft Frisdranken Industrie Refresco Benelux B.V. in het Brabantse Maarheeze in Lubron Waterbehandeling de partner gevonden om een waterbehandelingsinstallatie te ontwerpen en te bouwen die voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Naast de eisen, die er gesteld werden aan de kwaliteit, moest het systeem betrouwbaar en eenvoudig te beheren zijn. Hierdoor wordt een grote mate van bedrijfszekerheid gewaarborgd.

De waterspecialisten van Lubron kwamen al snel tot de conclusie dat het bronwater gezuiverd moest worden door middel van twee filtratiestappen: ontijzeren en nitrificatie als eerste stap en ontmanganing als tweede stap.

De gehele beschrijving van dit project kunt u als pdf-file downloaden.