Waterbehandelings-systeem tuinbouw voor klant in Kazachstan
Waterbehandelings-systeem tuinbouw voor klant in Kazachstan

Lubron Waterbehandeling heeft voor een nieuw tuinbouwproject van 25 hectare in Kazachstan twee omgekeerde osmose systemen geleverd met elk een capaciteit van 30 m3/h.

In Kazachstan is de tuinbouwsector een sterk groeiende activiteit met veel potentieel omdat Kazachstan enerzijds beschikt over 220 miljoen hectare grond die geschikt kan zijn voor de tuinbouw en anderzijds zijn er veel lokale telers en investeerders aanwezig in dit gebied.

Door toepassing van de omgekeerde osmose techniek wordt het beschikbare oppervlaktewater met een hoge zoutconcentratie geschikt gemaakt voor recirculatie in een gesloten kassysteem. Het permeaat dat wordt geproduceerd, bevat een lage geleidbaarheid en een lage natriumconcentratie, waardoor kostenbesparingen en een betere kwaliteit van het eindproduct kunnen worden gerealiseerd.

Om de R.O.-installatie te beschermen tegen vervuiling past Lubron als voorbehandeling een multimediafiltratiesysteem toe. Op verzoek van de klant zijn de R.O.-systemen gebouwd in speciale containers, voorzien van verwarming en diverse aan- en afvoervoorzieningen.

Neem voor meer informatie contact met ons op.